Hol-prosjektet – Hytteundersøkelsen

En undersøkelse om bruk av de private fritidshusene og forbruk blant hytteeierne. Hol kommune 1983/1984. Undersøkelsen har et spørreskjema som er utarbeidet for formålet og har satt standarden for liknede brukerundersøkelse i forskning på fritidsboliger. OBS: I digitaliseringen i 2021 er hvite sider fjernet fra PDF-en.

Lokal tilhørighet, bruk og synspunkter på framtidig forvaltning av Reinheimenområdet

Rapporten oppsummerer resultatene fra en intervjuundersøkelse blant lokalbefolkningen i de seks kommunene som er berørt av forslaget til verneplan for Reinheimen (Norddal, Rauma, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk). Rapporten belyser lokalbefolkningens bruk og tilknytning til områdene, synspunkter på framtidig forvaltning av området, samt antatte konsekvenser av vern for egen bruk og opplevelse av området.