Månedsarkiv mai 2016

Entreprenørskap i skole gir mersmak

Deltakelse i prosjektet Ungdomsbedrift (UB) i videregående skole øker andelen jenter og gutter som ser det som sannsynlig at de vil starte og drive en bedrift.  Dette er ett av funnene i Vegard Johansen sin nye artikkel i tidsskriftet Journal of Education and Work. Av studien går det også frem at UB  styrker kunnskap og ferdigheter i bedriftsetablering… Les mer »

Tord Willumsen starter i Østlandsforskning

Vi er glade for å ønske Tord Willumsen (42) velkommen som vår nye kollega. Willumsen har en bred fagkrets som spenner fra historie og religionsvitenskap til teologi og russisk språk og litteratur. Han har de siste årene vært ansatt på universitetet i Tromsø, først som stipendiat og deretter som universitetslektor og forsker. Hans forskning har… Les mer »

KUF-midler til etablering av SEG

Kompetanse- universitets- og forskningsfondet (KUF) i Oppland AS har gitt medfinansiering til utviklingsprosessen for etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG). Østlandsforskning har siden høsten 2015 arbeidet med sitt initiativ om etablering av Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen. Målet med et slik forskningssenter er å styrke kunnskapsgrunnlaget og forbedre innholdet og arbeidsmetoder i entreprenørskap… Les mer »

Strategi for styrket forskningsaktivitet i Østlandsforskning

Det siste halvåret har Østlandsforskning gjennomført en grundig strategiprosess. Nå er den nye strategiplanen ferdigstilt, og instituttet vil arbeide målrettet med å styrke kvalitet og volum av sine kjerneaktiviteter. Last ned dokumentet Strategisk utvikling av Østlandsforskning AS mot 2020. For å møte utfordringene i FoU-sektoren, skal instituttet utvikle sitt tyngdepunkt mot oppdrags- og bidragsprosjekter innen de… Les mer »

To nye forskere på plass

Nå utvides staben i Østlandsforskning og to nye forskere er på plass. Asbjørn Kårstein (1966) kommer til å forsterke Hamar-kontoret og Stine Kvamme (1988) har tiltrådt i Storgata på Lillehammer. Med Asbjørn Kårstein ansetter Østlandsforskning en allsidig forsker. Kårstein er utdannet ingeniør (høgskolekandidat) fra Gjøvik ingeniørhøgskole, cand.polit. med hovedfag i pedagogikk fra NTNU, og PhD… Les mer »