Månedsarkiv november 2015

Ny bok om sykefravær i Norge og Sverige

I den nye boken Sjukfrånvarons dimensioner – svensk-norska jämförelser och analyser presenteres ulike dimensjoner ved sykefravær i Sverige og Norge, først og fremst i et sosialt perspektiv. Forfatterne er Vegard Johansen (Østlandsforskning) og Rolf Rønning (Østlandsforskning/Høgskolen i Lillehammer) har nylig utgitt boka i samarbeid med Gunnar Aronsson (Stockholms universitet), Staffan Marklund (Karolinska institutet) og Liv Solheim (Høgskolen i Lillehammer). Sykefraværs historiske… Les mer »

Ser på kommunereform i Trøndelag

Sammen med Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Telemarksforsking har Østlandsforskning utredet framtidig kommunestruktur for kommunene Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer. – Politikerne er mer positiv til fortsatt selvstendighet for sin kommune enn lederne i kommunene. De ansatte plasserer seg mellom lederne og politikerne, sier prosjektleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling. Kommunereformarbeid Åtte personer fra de tre… Les mer »

Elevbedrift er nyttig for elever med spesialundervisning

Deltakelse i en elevbedrift er positivt for skoleprestasjonene til elever som har spesialundervisning. Dette skriver forsker Vegard Johansen og Hege Somby (Høgskolen i Lillehammer) i en ny artikkel i Scandinavian Journal of Educational Research. Det viser seg at elever med spesialundervisning som har deltatt i faget Elevbedrift har bedre karakterer i Norsk skriftlig og Matematikk enn elever… Les mer »

Næringsslivsseminar ‘Utfordringer i Innlandets og Norges økonomi’

Gjennom Norges Bank regional nettverk Region Innland har bedrifter i Oppland og Hedmark innflytelse på Norges pengepolitikk. For å understreke samarbeidet møter sentrale personer fra Norges Bank sine informanter hver høst. I år ble næringslivsseminaret arrangert 13.november i Bøverbru på Toten. Her holdt visesentralbanksjef Jon Nicolaisen foredrag om utsiktene for norsk og internasjonal økonomi -NB: kun figurer til foredraget er publisert. Banksjef… Les mer »