wheels-and-gears-free-license-cc0Sammen med Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU) og Telemarksforsking har Østlandsforskning utredet framtidig kommunestruktur for kommunene Verran, Snåsa, Inderøy og Steinkjer.

– Politikerne er mer positiv til fortsatt selvstendighet for sin kommune enn lederne i kommunene. De ansatte plasserer seg mellom lederne og politikerne, sier prosjektleder Roald Sand, Trøndelag Forskning og Utvikling.

Kommunereformarbeid

Åtte personer fra de tre instituttene har arbeidet med å samle inn og analysere data som skal gi de fire Inn-Trøndelagskommuner et beslutningsgrunnlag for kommunereformarbeid. Forskerne har blant annet sett på befolkningsstruktur, arbeidsplasser, pendling, økonomi- og mye mer. Hele rapporten kan lastes ned her.

I tillegg har de tre samarbeidende instituttene nylig fått oppdrag å utrede alternativer for Flatanger kommune i Trøndelag. Resultatene for Flatanger blir presentert i løpet av januar.