I den nye boken Sjukfrånvarons dimensioner – svensk-norska jämförelser och analyser presenteres ulike dimensjoner ved sykefravær i Sverige og Norge, først og fremst i et sosialt perspektiv. Forfatterne er Vegard Johansen (Østlandsforskning) og Rolf Rønning (Østlandsforskning/Høgskolen i Lillehammer) har nylig utgitt boka i samarbeid med Gunnar Aronsson (Stockholms universitet), Staffan Marklund (Karolinska institutet) og Liv Solheim (Høgskolen i Lillehammer).

Sykefraværs historiske utvikling

– Den første delen av boka gjennomgår ulike teoretiske perspektiver på sykefravær og beskriver utviklingen i sykefraværet over tid. Deretter ser vi på nå-situasjonen i Norge og Sverige, forteller Vegard Johansen. Sentrale tema er årsakene til sykefravær, omgivelsenes aksept for sykemelding, hvordan sykemeldte selv opplever sin hverdag, stigmatisering, framtidstro og synet på hjelpeapparat. Det er også et eget kapittel om sykenærvær og grunnene til at folk går på jobb selv om de er syke.

medisiner og sykefravær

Bilde: Kaboompics.com

Forskerne har spurt de langtidssykemeldte om deres erfaringer med sykefravær (3300 personer), spurt om «normalbefolkningens» syn på fravær og nærvær (2700 personer), og så er det også gjort dybdeintervjuer med 69 langtidssykemeldte med psykiske lidelser og muskel-skjelettlidelser.

-Disse gruppene står for rundt 60 prosent av de totale sykemeldingene både i Norge og Sverige. -Det er de psykiske lidelsene som dominerer i Sverige og muskel- og skjelettlidelser som dominerer i Norge, men fravær som følge av psykiske lidelser er på vei opp også hos oss, forteller Johansen.

Relevant for samfunnsdebatt

Boka bygger på det svensk-norske forskningsprosjektet Social factors contributing to sickness abscense (SOFAC) som var ledet av Østlandsforskning. Prosjektet varte fra 2009 til 2014 og var finansiert av Forskningsrådet. Det ble skrevet et dusin internasjonale artikler, og boka oppsummerer mange av hovedfunnene fra dette forskningsarbeidet.

Sjukfrånvarons dimensioner er relevant i den pågående samfunnsdebatten om sykefravær, og den vil blant annet ha verdi for utdanninger innen sosiologi, sosialt arbeid og medisin. Forlagets presentasjon ligger her.