Månedsarkiv mars 2014

Artikkelskrivekurs

Onsdag 23.april kl.9-12 vil Vegard og Kari dele erfaringer og komme med tips til hvordan skrive og få publisert artikler. På store møterom. Kom da vel 🙂  

Lillehammer by sine regionale vekstimpulser

byregion

Utviklingsprogram for byregioner, Byregionprogrammet, skal øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke disse områdenes regionale vekstkraft.

Det er 33 byregioner som er med i KMDs nye satsing, deriblant Lillehammerregionen, som i dette prosjektet favner kommunene Øyer, Gausdal, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron og Ringebu.»Lillehammer er byen for Gudbrandsdalen. Regionen har mye kunnskap, men aktørene må i større grad dele og utfordre hverandre», heter det i prosjektbeskrivelsen fra Lillehammer. På den måten vil vi skape en moderne og utviklingsorientert region som er beredt til å møte framtidas muligheter og utfordringer.

Skryt fra oppdragsgiver

Maria, Tonje og Torhild har vært på Skoletinget og presentert Ny Giv-rapporten som er laget på oppdrag for KS. Oppdragsgiver er svært fornøyd og skriver: «Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på FoU-en både på onsdag og på torsdag. Det var virkelig moro å være fagansvarlig for denne FoU-en og det har vært en fornøyelse å samarbeide med… Les mer »

Fra Ny GIV til varig givende

Østlandsforskning har på oppdrag fra Kommunesektorens organisasjon (KS) utredet organisering av og erfaringer med samarbeid mellom kommune og fylkeskommunene i forbindelse med Overgangsprosjektet i Ny GIV. Ny Giv har vært en nasjonal satsning igangsatt av Kunnskapsdepartementet for å sikre at flere ungdommer fullfører og består videregående opplæring. Datainnsamlingen i utredningen har omfattet intervjuer med prosjektledere… Les mer »

Anbefaler videre satsing på utvalgte kulturlandskap

kulturlandskap logo

Østlandsforskning har på oppdrag fra Statens landbruksforvaltning evaluert Satsingen Utvalgte kulturlandskap i landbruket.

Denne satsingen er en oppfølging av nasjonale mål om ivaretakelse av kulturlandskapet og er et samarbeid og spleiselag mellom landbruksmyndigheter og miljømyndigheter. Satsingen er basert på frivillige avtaler mellom staten og grunneierne.