Månedsarkiv desember 2013

Feiring av den internasjonale fjelldagen

Molden

MoldenI dag, den 11. desember, feirer vi den internasjonal fjelldagen. Fjelldagen ble etablert av FN, og ble første gang markert i 2003. Initiativet kom etter at år 2002 hadde vært det internasjonale fjell-året.

Hensikten med dagen er å skape forståelse for betydningen av fjellområdene og utfordringer man står ovenfor når det gjelder befolkning, levekår, næringsutvikling og miljø. Hvert år har et eget tema og i år er det «Fjell – nøkkel til en bærekraftig framtid». Fjellet er fornybar energi fra både vann og vind, og fjellet har mineralressurser som trolig blir mer aktuelt å utvinne i årene som kommer.

Aktivitetsdag for barna

aktivitetsdag

Aktiviteten var stor på ØF søndag. Det ble produsert både kunst og søte søte saker.  

Styrearbeide, strategiutvikling og kunnskapsgrunnlag

Østlandsforskning ble i høst invitert av konsulentselskapet Deloitte til å holde foredrag på deres såkalte Styreseminar for styreledere, styrerepresentanter, bedriftsledere og andre med interesse for næringslivet. Det er så langt gjennomført to seminarer, i Lillehammer og på Gjøvik, men det vil komme flere.

På styreseminarene har Østlandsforskning redegjort for trender i utviklingen av globale og nasjonale markeder og økonomi, og betydningen dette har på regionalt nivå. De ble pekt på funn gjort av Norges Banks regionale nett, samt temperaturmålinger av den økonomiske utviklingen knyttet til økonomi og markedsutsikter, hentet fra blant annet NHO-målinger. Det ble videre redegjort for styrets rolle i bedrifter knyttet til strategiutvikling og mulige prosesser for valg av retning, sett i lys av innsikt og kunnskap som kan fremskaffes gjennom forskning og utvikling.

Hva skjer på bioenergifeltet i Innlandet?

Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer, Østlandsforskning, Bioforsk Øst, formidlingsmiljøene ved Energigården og Skogbrukets kursinstitutt, samt bioenerginæringa representert ved Eidsiva Bioenergi, Solør Bioenergi og Mjøsen Skog, har siden høsten 2010 jobbet med å styrke samarbeidet rundt bioenergiforskning og forskningsformidling. Samarbeidet er gitt navnet Alliansen for bioenergiforskning i Innlandet (Allbio). Innlandet og Allbio ønsker også i… Les mer »