Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammer, Østlandsforskning, Bioforsk Øst, formidlingsmiljøene ved Energigården og Skogbrukets kursinstitutt, samt bioenerginæringa representert ved Eidsiva Bioenergi, Solør Bioenergi og Mjøsen Skog, har siden høsten 2010 jobbet med å styrke samarbeidet rundt bioenergiforskning og forskningsformidling. Samarbeidet er gitt navnet Alliansen for bioenergiforskning i Innlandet (Allbio). Innlandet og Allbio ønsker også i år å samle relevante aktører forvaltning i Innlandet for å gjøre opp status på området og gjensidig informere om pågående aktiviteter.

Tid: Tirsdag 17. desember kl 9.00 – 12.00.

Sted: Terningen Arena, Elverum, Klasserom 3

Påmelding: pr epost til Morten Ørbeck, mo@ostforsk.no. Husk å melde deg på innen 11. desember!

Program finner du ved å følge denne lenken.