Untitled Document Notat 11/2007, norsk versjon: Last ned Notat 11/2007, svensk versjon: Last ned Østlandsforskning har foretatt en deltagersentrert evaluering av Interreg III A prosjektet Din Framtid. Evalueringens hovedmål har vært å dokumentere resultater og effekter med henblikk på prosjektets målsettinger. Evalueringens design har vært kvantitativ; vi har gjennomført fire spørreundersøkelser blant deltagerne i Din Framtid – norske og svenske elever og lærer – for å studere hvordan de har opplevd prosjektet. I alt har 239 lærere og 115 elever fra norske og svenske skoler deltatt i undersøkelsene. Rapporten finnes både på norsk og i svensk oversettelse.

Bestill rapport

Evaluering av Din Framtid | (rapportnr. 200711)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 100,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X