Entreprenørskap i de videregående skoler i Trøndelag. En kartlegging av forståelser, organisering og samhandling

I Trøndelag ser det ut til at det er en smal forståelse av entreprenørskap som respondentene mener er rådende i skolen, ikke en bred (pedagogisk entreprenørskap). Samtidig er det entreprenørielle arbeidsformer som har størst nedslagsfelt blant faglærere, noe som er naturlig da en bred tilnærming viser til en generell entreprenøriell metode og ikke det spesifikke… Les mer »

Langtidseffekter av deltakelse i Ungdomsbedrift

På vegne av Ungt Entreprenørskap og Hovedorganisasjonen Virke har Østlandsforskning gjennomført prosjektet Langtidseffekter av deltakelse i Ungdomsbedrift. Målet er å undersøke om deltakelse i Ungdomsbedrift (UB) i videregående opplæring og Studentbedrift (SB) i høyere utdanning bidrar til å øke andelen unge mennesker som har entreprenørielle ambisjoner, er involvert i bedriftsetablering og sosialt entreprenørskap, og øker… Les mer »

Entreprenørskap i utdanningen og oppnåelse av læringsmål

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning og Østlandsforskning fikk våren 2010 i oppdrag å gjennomføre en følgeforskning av entreprenørskap i utdanningen (EiU) i perioden 2010-2014. Arbeidet er organisert i fem delprosjekter, og denne rapporten er resultatet av delprosjekt 4A: ”Entreprenørskap i grunnopplæringen og elevers læring”. Hovedformålet er å diskutere hvilke sammenhenger det… Les mer »

Entreprenørskap i utdanningen-samfunnseffekter

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning og Østlandsforskning fikk våren 2010 i oppdrag å gjennomføre en følgeforskning av entreprenørskap i utdanningen (EiU) i perioden 2010-2014. Arbeidet er organisert i fem delprosjekter, og denne rapporten er resultatet av delprosjekt 5: ”Samfunnseffekter».

Entreprenørskap i grunnopplæringen. Status 2010

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Østlandsforskning (ØF) fikk våren 2010 i oppdrag å gjennomføre en følgeforskning av entreprenørskap i utdanningen (EiU) i perioden 2010-14. Arbeidet er organisert i fem delprosjekter, og denne rapporten er resultatet av delprosjekt 2A: ”Statusbeskrivelse for grunnopplæringen 2010”. Formålet med delprosjektet og denne rapporten er… Les mer »

Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte

På vegne av Utdanningsdirektoratet og Ungt Entreprenørskap har Østlandsforskning gjennomført prosjektet Entreprenørskapsopplæring og elevenes læringsutbytte. I undersøkelsen deltar 1700 elever i ungdomsskolen, 1400 elever i videregående skole, og rundt 50 lærere. Studien tar utgangspunkt i strategiplanens brede tilnærming til begrepet entreprenørskap. Målet er å undersøke hvorvidt opplæring til entreprenørskap bidrar til å utvikle elevers kompetanse… Les mer »