Østlandsforskning ble i høst invitert av konsulentselskapet Deloitte til å holde foredrag på deres såkalte Styreseminar for styreledere, styrerepresentanter, bedriftsledere og andre med interesse for næringslivet. Det er så langt gjennomført to seminarer, i Lillehammer og på Gjøvik, men det vil komme flere.

På styreseminarene har Østlandsforskning redegjort for trender i utviklingen av globale og nasjonale markeder og økonomi, og betydningen dette har på regionalt nivå. De ble pekt på funn gjort av Norges Banks regionale nett, samt temperaturmålinger av den økonomiske utviklingen knyttet til økonomi og markedsutsikter, hentet fra blant annet NHO-målinger. Det ble videre redegjort for styrets rolle i bedrifter knyttet til strategiutvikling og mulige prosesser for valg av retning, sett i lys av innsikt og kunnskap som kan fremskaffes gjennom forskning og utvikling.

Det var styreledere, styrerepresentanter, bedriftsledere og andre med interesse for næringsliv i regionen, som deltok på seminarene, med mål om en oppdatering innen styrearbeid, markedstrender og økonomisk utvikling og hvordan dette kan ha betydning for bedriftenes strategiske valg. Kunnskapsgrunnlag som vil være viktig i denne sammenhengen, er noe Østlandsforskning kan bidra med, og dette ble også formidlet i presentasjonen. Det har i ettertid kommet flere henvendelser fra det lokale og regionale næringslivet om å arrangere flere slike seminarer, og det planlegges allerede nye gjennomføringer.

Presentasjonene fra seminaret er for store til å lenkes opp på denne siden, men dersom noen er interessert i å lese dem, kan de henvende seg til Ann Iren Linderud på ab@ostforsk.no