Årsarkiv 2012

Dette er Østlandsforskning

gruppe

(Copyright: Fotograf Katrine, Lillehammer) Østlandsforskning (ØF) er et oppdragsbasert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med hovedsete i Lillehammer. ØF har også virksomhet i Hamar. Ved inngangen til 2012 hadde ØF totalt 33 ansatte, hvorav 30 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Seks ansatte har professorkompetanse, ytterligere 10 forskere har doktorgrad, mens to andre… Les mer »

Forskningsområder

Velferd, organisasjon og kommunikasjon (VOK) Østlandsforskning gjennomfører en rekke prosjekter innafor temaene velferd, organisasjon og kommunikasjon for offentlige og private oppdragsgivere på regionalt og nasjonalt nivå. Vi som arbeider innen feltet gjennomfører  forsknings-, utrednings- og evalueringsoppdrag, i tillegg til at vi gir prosessbistand på flere områder. Vi legger opp til et nært samarbeid med oppdragsgivere… Les mer »

Interkommunalt plansamarbeid

kart

Ny rapport fra NIBR og ØF

Det interkommunale plansamarbeidet på landsbasis er i liten grad retta mot oppgaver etter plan- og bygningsloven, viser ny samarbeidsrapport fra NIBR/ØF.

Plankompetanse er distriktskommunenes mest akutte planutfordring, og et interkommunalt plansamarbeid etter en modell for administrativt vertskommunearbeid ser ut til å være en godt egna modell for å styrke plankompetansen. Det viser den nye NIBR/ØF-rapporten Interkommunalt plansamarbeid utarbeida av forsker Kjell Harvold, Norsk institutt for by- og regionforskning og forsker Terje Skjeggedal, ØF, etter oppdrag fra Distriktssenteret.

Regional utvikling i Hordaland

florida

Utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi for Hordaland fylke 2012-2016 er det i denne rapporten gjennomført analyser med formål om å få fram sammenhenger i den regionale utviklingen, samt trender som er viktig for framtidig regional utvikling. Richard Floridas teorier om ”The Creative Class” er… Les mer »

Østlandsforskning agent for Norges Bank

index

Østlandsforskning har fått ny 3-årskontrakt Østlandsforskning har fått nye kontrakt som agent for Norges Bank region Innland. Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter og offentlige etater i hele landet. Formålet var å styrke bankens analysegrunnlag gjennom direkte kontakt med bedrifter om deres økonomiske situasjon. Østlandsforskning har vært med som agent… Les mer »