index

Østlandsforskning har fått ny 3-årskontrakt

Østlandsforskning har fått nye kontrakt som agent for Norges Bank region Innland. Norges Bank etablerte høsten 2002 et regionalt nettverk bestående av bedrifter og offentlige etater i hele landet. Formålet var å styrke bankens analysegrunnlag gjennom direkte kontakt med bedrifter om deres økonomiske situasjon. Østlandsforskning har vært med som agent fra starten av, og vant nylig anbudskonkurransen for tre nye år som agent for region Innland.