florida

Utvikling og trender i Hordaland i et Florida-perspektiv

Som en del av kunnskapsgrunnlaget for Regional planstrategi for Hordaland fylke 2012-2016 er det i denne rapporten gjennomført analyser med formål om å få fram sammenhenger i den regionale utviklingen, samt trender som er viktig for framtidig regional utvikling. Richard Floridas teorier om ”The Creative Class” er brukt som teoretisk basis for å analysere og drøfte slike sammenhenger og trender. Rapporten består av to hoveddeler. I den første delen er det gjennomført en Florida-analyse av åtte regioner i Hordaland, blant annet for å få frem andeler i den såkalte ”kreative klasse” og en kreativitetsindeks.