Månedsarkiv oktober 2012

Evaluerer Skjærgårdstjenesten

Norsk institutt for by- og regionforskning forskning (NIBR) har i samarbeid med Østlandsforskning fått i oppdrag å evaluere Skjærgårdstjenesten. Skjærgårdstjenesten ble etablert i 1992 og har nå ansvaret for renovasjon, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten fra svenskegrensen til og med Hordaland. Evalueringen skal analysere organisering, oppgaveportefølje, resultatoppnåelse, forbedringspotensialer, økonomi og ressursutnyttelse,… Les mer »

Stor oppmerksomhet omkring landbruksrapporten

Ny kartlegging fra NILF, Trøndelag FoU og Østlandsforskning Østlandsforskning har i samarbeid med Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Trøndelag FoU gjennomført en kartlegging av landbruket i Hedmark og Oppland. Fylkesmennene i Hedmark og Oppland, samt Hedmark og Oppland fylkeskommuner har vært oppdragsgivere. Det synes å være en begrenset og sprikende kunnskap om sysselsetting og… Les mer »