Kategoriserte innlegg: Sykefravær

En myte at nordmenn skofter mer enn svenskene

Professor Rolf Rønning, forsker 1 ved Østlandsforskning, har i dag fått stort oppslag i Dagens næringsliv i forbindelse med prosjektet Social Factors Contributing to Sickness Abscense (SOFAC).

Artikkelens overskrift sier at forkjølelsen stopper svenskene mer enn den stopper nordmennene, noe som avliver en myte mange har om at nordmenn er mer borte fra jobben på grunn av sykdom. Forskningen det refereres til i artikkelen er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer innenfor Norges forskningsråds sykefraværsprogram.

Svenskene strever med å være sykmeldte

I siste nummer av Velferd sier ØF-forsker og professor Rolf Rønning at det er verre å være sykmeldt i Sverige enn i Norge. Dette er en forskjell som var overraskende for forskerne.

Kvinner er mer syke enn menn

Kvinner er nesten dobbelt så mye borte fra jobben enn menn. Det viser NAVs egen statistikk og forskning gjort av eksterne forskere. En hypotese er at kvinner bekymrer seg mer for familien og «dobbeltarbeidet», enn hva menn gjør, noe som fører til slitenhet. Dette støttes også av forskning som Østlandsforskning har gjort.

Tre nye artikler om sykefravær og sykenærvær

I prosjektet Social factors contributing to sickness abscense (SOFAC) er det publisert tre nye artikler. To av artiklene er basert på kvalitative studier av sykemeldte med psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser i Norge og Sverige.

Karensdag minsker ikke sykefraværet

Det nytter ikke å straffe syke viser forskning gjennomført av Østlandsforskning. Hvis karensdager hadde hatt en effekt, skulle svenskene vært mer på jobb enn nordmenn når de var syke. Men i vårt datamateriale ser vi tvert imot at svenskene i sykmeldtgruppen har vært mindre på jobb enn nordmenn. For normalbefolkningen er det mer eller mindre… Les mer »

Sykefravær

Oppdragsgiver: Norges forskningsrådProsjektleder: Rolf Rønning, Høgskolen i LillehammerProsjektmedarbeidere: Vegard Johansen, ØstlandsforskningSamarbeidspartnere: Østlandsforskning, HIL og Stockholms universitetProsjektperiode: 2009-2013 SOFAC er et fireårig forskningsprosjekt som har studert hvordan sosiale forhold virker inn på sykefravær og sykenærvær i Norge og i Sverige. De miljøene som har vært sentrale i gjennomføringen av prosjektet har vært Østlandsforskning (prosjektleder) og Høgskolen… Les mer »