En beskrivelse av tre alternative utviklingsforløp for innlands-Norge med hensyn til informasjonsteknologi, utviklingsforløpene beskrives gjennom scenarier

Bestill rapport

Scenarier for informasjonsteknologi i innlands-Norge mot år 2010. | (rapportnr. 198703)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X