Notatet beskriver resultatene fra en nasjonal kartlegging av status i kommunesektoren når det gjelder beredskapen fram mot år 2000, og de dataproblemer som kan oppstå i forbindelse med skifte av årstall. Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse i juni-august 1998, samt en nærmere analyse av de kommuner og fylkeskommuner som ikke besvarte skjemaet. Hovedresultatene viser at drøyt 70% av kommunene er i gang med år 2000-arbeid, mens de øvrige enten har drøftet problemene men ikke igangsatt arbeid, eller verken har drøftet eller igangsatt. Vi kan også slå fast at 16 av 18 fylkeskommuner er i gang med år 2000-arbeid.

Bestill rapport

År 2000-beredskapen i kommunesektoren | (rapportnr. 199806)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 80,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X