I perioden august 1997 til september 1998 har det vært gjennomført et forprosjekt, ”Nettverk for it-Samhandling”, med formål å bidra til næringsutvikling i regionen samt å bidra til strategisk IT-utvikling i kommunesektoren nasjonalt. Dette notatet beskriver prosjektets gjennomføring og resultater. De viktigste resultatene er at selskapet Senter for IT-samhandling (SitS) er etablert og har fått sine første oppdrag. Det er også etablert et nettverk i tilknytning til senteret, bestående av drøyt 20 bedrifter og offentlige virksomheter. SitS påtar seg prosjektledelse og operativt ansvar for strategiske IT-prosjekter i kommunesektoren. Ved forprosjektets slutt har selskapet oppdrag blant annet innen geodata-området, kompetanseutvikling og i forbindelse med 2000-problemene. Forprosjektet anbefaler at arbeidet videreføres i et hovedprosjekt fra og med 1. januar 1999, hvor det legges vekt på videreutvikling av SitS, etablering av informasjonsnettverk i kommunesektoren og videreutvikling av SitS-nettverket som en arena for regionalt IT-samarbeid.

Bestill rapport

Etablering av et nettverk for IT-samhandling – Rapport fra et forprosjekt | (rapportnr. 199810)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X