Dea Haug Stoaas

No description in the author's profile.

Publikasjoner

Dea Haug Stoaas har 2 publikasjoner på ostforsk.no.

Kvinner på agronomkurs for voksne 1985

Bør dagens tilbud om agronomkurs for voksne legges opp annerledes for å imøtekomme bygdekvinnenes behov? Dagens kvinnelige deltakere er fornøyd med opplegget. En referansegruppe av bondekvinner i Valdres skiller seg ut fra de deltakende kvinner...

Med informasjonsteknologi til landbruket på Jevnaker

Rapporten fremstiller arbeidet med å få i gang forsøk med ny informasjonsteknologi for landbruket i tilknytning til Televerkets Jevnakerprosjekt. Den tar opp problemer knyttet til vurdering av nye medier i landbruksrådgivningen og viser modeller for...