Rapporten fremstiller arbeidet med å få i gang forsøk med ny informasjonsteknologi for landbruket i tilknytning til Televerkets Jevnakerprosjekt. Den tar opp problemer knyttet til vurdering av nye medier i landbruksrådgivningen og viser modeller for organisering og samordning som kan bidra til at landbruket kan nyttiggjøre seg den nye informasjonsteknologien

Bestill rapport

Med informasjonsteknologi til landbruket på Jevnaker | (rapportnr. 198621)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 90,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X