Etablering av et nettverk for IT-samhandling – Rapport fra et forprosjekt

I perioden august 1997 til september 1998 har det vært gjennomført et forprosjekt, ”Nettverk for it-Samhandling”, med formål å bidra til næringsutvikling i regionen samt å bidra til strategisk IT-utvikling i kommunesektoren nasjonalt. Dette notatet beskriver prosjektets gjennomføring og resultater. De viktigste resultatene er at selskapet Senter for IT-samhandling (SitS) er etablert og har fått… Les mer »

År 2000-beredskapen i kommunesektoren

Notatet beskriver resultatene fra en nasjonal kartlegging av status i kommunesektoren når det gjelder beredskapen fram mot år 2000, og de dataproblemer som kan oppstå i forbindelse med skifte av årstall. Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse i juni-august 1998, samt en nærmere analyse av de kommuner og fylkeskommuner som ikke besvarte skjemaet. Hovedresultatene viser at… Les mer »