Innlandsnorge på vei mot kunnskapssamfunnet?

Rapporten gir en gjennomgåelse av kunnskapssituasjonen i Hedmark og Oppland; FoU, høyere undervisning, konsulentsektoren og kompetansesentra. Rapporten drøfter også hvordan slike institusjoner kan bidra til regionale utviklingsprosesser. Begrepet kvartærnæring brukes for å analysere styrken av kunnskapsproduksjonen i næringssystemet.

DAK/DAP – kompetanseoppbygging i Østlandsforskning

Prosjektet er et ledd i programstyrets ønske om å bygge opp regional kompetanse innen spredning av DAK/DAP teknologi. Østlandsforskning har gjennom dette prosjektet bygd opp denne type kompetanse. Kunnskapsoppbyggingen skjedde gjennom deltagelse i NTNF-prosjekt DD 21228 «Mjøsprosjektet» og gjennom kunnskapsoverføring fra ISI AS, KMG Data-Plan AS og fra Norcunsult AS. Prosjektet gikk inn som en… Les mer »