I takt med at antall festivaler og kulturarrangementer øker vies denne typen arrangementer også økt oppmerksomhet med tanke på økono¬miske resultater. Det er da ikke først og fremst det bedriftsøkono¬miske resultatet som fokuseres, men kulturarrangementenes bidrag til den lokale økonomien på arrangementsstedet. I denne rapporten presenteres inntektsvirkningene av tre kulturfestivaler arrangert i Nord-Gudbrandsdalen sommeren 2007: Kristindagene i Sel, Dansefestivalen i Sel og Diktardagane i Lom. De tre arrangementene er svært forskjellige både i størrelse og innhold. Dansefestivalen er den største med ca 6000 tilreisende deltakere og en samlet inntektsvirkning i regionen på 9-10 mill. kr., Kristinspelet har ca 1700 tilreisende og en inntektsvirkning på 2-2,2 mill. kr., Diktardagane er et mindre arrangement som gir en inntektsvirkning i regionen på ca 300 000 kr.

Bestill rapport

Ringvirkninger av tre kulturarrangementer i Nord-Gudbrandsdalen. Dansefestivalen på Sel, Kristindagene på Sel og Diktar-dagane i Lom | (rapportnr. 200718)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 140,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X