Notodden Blues Festival ble arrangert for tredje gang i august 1990. Arrangementet gikk over tre dager, det ble i alt solgt ca 7 000 billetter til de ulike arrangementene, og det samlede antall personer som besøkte festivalen kan anslås til rundt 2 500. I rapporten gis det en redegjørelse for publikums sammensetning, deres økonomiske forbruk i tilknytning til festivalen og arrangementets kulturelle verdi. Det var relativt stor spredning på publikum, men det var samtidig klare forskjeller mellom de tilreisende og det lokale publikum. Mens de kokale var bredt sammensatt og tyder på en relativt bred lokal oppslutning om arrangementet, var de tilreisende domnert av yngre menn med høyere utdanning. Arrangøren hadde innteketer på 1,5 mill kroner i forbindelse med festivalen, og til tross for svært beskjeden offentlig støtte, gikk festivalen med overskudd. Det samlede private forbruk i forbindelse med festivalen kan anslås til vel 3 mill. kroner og de viktigste næringsmessige virkninger kom i overnattings- og serveringsnæringen. Undersøkelsen tyder på at festivalen er et vellykket arrangement med stor kulturell betydning. Publikum ga uttrykk for stor tilfredshet, det er bred lokal oppslutning om arrangementet, og det har viktige kulturelle ringvirkninger i lokalmiljøet.

Bestill rapport

Notodden Blues Festival. En kartlegging av arrangementets økonomiske og kulturelle betydning | (rapportnr. 199013.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 50,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X