Notodden Blues Festival. En kartlegging av arrangementets økonomiske og kulturelle betydning

Notodden Blues Festival ble arrangert for tredje gang i august 1990. Arrangementet gikk over tre dager, det ble i alt solgt ca 7 000 billetter til de ulike arrangementene, og det samlede antall personer som besøkte festivalen kan anslås til rundt 2 500. I rapporten gis det en redegjørelse for publikums sammensetning, deres økonomiske forbruk… Les mer »

Landssangerstevnet 1990. En kartlegging av den økonomiske og kulturelle betydning av Norsk Arbeiders

I rapporten redegjøres det for resultater av en undersøkelse av deltakere ved Norsk Arbeidersangerforbunds 16. Landssangerstevne som ble arrangert på Hamar i mai 1990. Stevnet gikk over fire dager og samlet ca 1800 deltakere fra hele landet samt et tsjekkisk kor. Det samlede private forbruket i forbindelse med arrangementet kan anslås til mellom 3,5 og… Les mer »

Gamle Hvamsdagene. En kartlegging av arrangementets økonomiske og kulturelle betydning

I rapporten redegjøres for resultater av en publikumsundersøkelse ved Gamel Hvamdagene 1990. Arrangementet arrangeres årlig på Gamle Hvam museum i Nes kommune i Akershus. Arrangementet går over to dager og samlet i 1990 et publikum på 5 300. Disse kom i hovedsak fra Akershus, de fleste reiste på dagstur, og de fleste uttrykte stor tilfredshet… Les mer »

Peer Gynt stemnet. En kartlegging av arrangementets økonomiske og kulturelle betydning

I rapporten redegjøres for resultater av en publikumsundersøkelse ved Peer Gynt stemnet 1990. Arrangementet foregår årlig på Vinstra i Gudbrandsdalen. Stemnet er en kombinasjon av kulturelle og kommersielle arrangementer. Det gikk over ti dager og talte rundt tretti arrangementer, i tillegg kommer messe, utstillinger og tivoli. Blant arrangementene var det forestillingen «Peer Gynt i egen… Les mer »

Kultur og regional utvikling. En rapport fra et prosjekt om samspillet mellom kultur og regional utvikling i Innlandet.

Denne rapporten er fra et forprosjekt om «Kultur og regiona utvikling» som er gjennomført på oppdrag fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner og Norske kommunerssentralforbund. Rapporten representerer det første systematiske forsøket i Norge på å analysere samspillet mellom kultur og regional utvikling. Dette er et svært stort felt, og gjennom forprosjektet er det bare gått inn… Les mer »

Ringvirkninger av tre kulturarrangementer i Nord-Gudbrandsdalen. Dansefestivalen på Sel, Kristindagene på Sel og Diktar-dagane i Lom

I takt med at antall festivaler og kulturarrangementer øker vies denne typen arrangementer også økt oppmerksomhet med tanke på økono¬miske resultater. Det er da ikke først og fremst det bedriftsøkono¬miske resultatet som fokuseres, men kulturarrangementenes bidrag til den lokale økonomien på arrangementsstedet. I denne rapporten presenteres inntektsvirkningene av tre kulturfestivaler arrangert i Nord-Gudbrandsdalen sommeren 2007:… Les mer »