I rapporten redegjøres det for resultater av en undersøkelse av deltakere ved Norsk Arbeidersangerforbunds 16. Landssangerstevne som ble arrangert på Hamar i mai 1990. Stevnet gikk over fire dager og samlet ca 1800 deltakere fra hele landet samt et tsjekkisk kor. Det samlede private forbruket i forbindelse med arrangementet kan anslås til mellom 3,5 og 4,0 mill kroner, og dette ga en del økonomiske virkninger for deler av det lokale næringslivet, spesielt overnattings- og bespisningsbedrifter. Deltakerne var stort sett godt fornøyd med arrangementet som både har stor sosial og kulturell verdi. Landssangerstevnet er et viktig høydepunkt for aktiviteten i korene.

Bestill rapport

Landssangerstevnet 1990. En kartlegging av den økonomiske og kulturelle betydning av Norsk Arbeiders | (rapportnr. 199012.04)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 40,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X