Del I i rapporten handler om det kvinneretta arbeidet i fylkene. Hensikten med prosjektet er å studere hvordan arbeidet blir videreført etter at ansvaret for politikkområdet i større grad enn tidligere er lagt til fylkesnivået. Undersøkelsen gir en oversikt over målsettinger, planer, effekter, organisering og samarbeid i det kvinneretta arbeidet i fylkene, og hvilke endringer som skjer over tid. Del II er en case-studie av arbeidet med å integrere kvinne-/likestillingspolitikken i den kommunale organisasjonen i Andøy kommune. Rapporten inneholder en gjennomgang og analyse av forandringsarbeidet som foregår i kommunen.

Bestill rapport

Kvinnesatsing i stillstand? En studie av det kvinneretta arbeidet i 15 fylkeskommuner. | (rapportnr. 199633)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 130,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X