Det er gjennomført en liten evaluering av virkemidlet Kompetanseveiviser. Rammen for oppdraget har vært 50 000 kr. Denne rammen gir i realiteten ikke rom for en reell evaluering av ordningen. Formålet er å gi et grunnlag for videre vurderinger knyttet til virkemidlet Kompetanseveiviser. Bedriftsinformantene er godt fornøyd med virkemidlet. Prosessveiledningen oppfattes som meningsfylt og nyttig. Videre har den ført til økt bevissthet i bedriftene.

Bestill rapport

Kompetanseveiviser Oppland | (rapportnr. 201402)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X