Kompetanseveiviser Oppland

Det er gjennomført en liten evaluering av virkemidlet Kompetanseveiviser. Rammen for oppdraget har vært 50 000 kr. Denne rammen gir i realiteten ikke rom for en reell evaluering av ordningen. Formålet er å gi et grunnlag for videre vurderinger knyttet til virkemidlet Kompetanseveiviser. Bedriftsinformantene er godt fornøyd med virkemidlet. Prosessveiledningen oppfattes som meningsfylt og nyttig…. Les mer »