Befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske

Bakgrunnen for denne rapporten er Miljøverndepartementets forslag om å opprette en egen post på statsbudsjettet for å bedre befolkningens adgang til jakt og fritidsfiske. Rapporten er todelt. Første del er en gjennomgang av eksisterende kunnskaper om tilgangen på jakt- og fiskemuligheter i Norge, og hvilke forhold som hindrer folk i å utøve disse aktivitetene. Andre… Les mer »

Kompetanseveiviser Oppland

Det er gjennomført en liten evaluering av virkemidlet Kompetanseveiviser. Rammen for oppdraget har vært 50 000 kr. Denne rammen gir i realiteten ikke rom for en reell evaluering av ordningen. Formålet er å gi et grunnlag for videre vurderinger knyttet til virkemidlet Kompetanseveiviser. Bedriftsinformantene er godt fornøyd med virkemidlet. Prosessveiledningen oppfattes som meningsfylt og nyttig…. Les mer »