Denne rapporten diskuterer befolkningen som ressurs for økonomisk utvikling og som byrde for det offentlige omsorgstilbudet. Med fallende fruktbarhet har den naturlige tilvekten i landet blitt stadig lavere, men nedgangen kompenseres av økende innvandring. Lavere befolkningsvekst kan innebære at det blir vanskelig å rekruttere arbeidskraft i årene som kommer, samtidig som en stor del av tilveksten i yrkesbefolkningen må brukes i helse og omsorgssektoren. Rapporten avsluttes med et trendbasert scenario for tilgang av arbeidskraft i Innlandet fram til 2030.

Bestill rapport

Innlandet 2030: Befolkningen – en byrde og berikelse | (rapportnr. 200707)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 95,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X