Regionfelt Østlandet Temautredning Samfunn – Sammendragsrapport

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Forsvarsbygg Rena (tidl. Forsvarets bygningstjeneste), som en av flere temautredninger i forbindelse med etablering av Regionfelt Østlandet i Gråfjellområdet i Åmot kommune i Hedmark. Foreliggende rapport utgjør en sammenfatning av temautredning Samfunn. Temautredningen består av tre delutredninger som er utgitt som egne rapporter: Befolkning, boliger og fritidsboliger, bopreferanser… Les mer »

Boplikt – en analyse av erfaring i Hedmark.

Rapporten inneholder resultater fra en analyse av erfaringer med boplikt på landbrukseiendommer i Hedmark. En spørreundersøkelse til eiere av landbrukseiendommer er sentral i analysen.

Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting.

I Trysilfjellet er det i dag ca. 20.000 senger, og i vintersesongen er hele Trysilsamfunnet preget av aktivitetene i Trysilfjellet. Det foreligger godkjente planer for utbygging til ca. 33.000 senger, og det kommet forslag til en mer omfattende utbygging, slik at antall senger kommer opp mot 45.000. Trysil kommune har vedtatt å utarbeide konsekvensutredning for… Les mer »

Innlandet 2030: Befolkningen – en byrde og berikelse

Denne rapporten diskuterer befolkningen som ressurs for økonomisk utvikling og som byrde for det offentlige omsorgstilbudet. Med fallende fruktbarhet har den naturlige tilvekten i landet blitt stadig lavere, men nedgangen kompenseres av økende innvandring. Lavere befolkningsvekst kan innebære at det blir vanskelig å rekruttere arbeidskraft i årene som kommer, samtidig som en stor del av… Les mer »