I Trysilfjellet er det i dag ca. 20.000 senger, og i vintersesongen er hele Trysilsamfunnet preget av aktivitetene i Trysilfjellet. Det foreligger godkjente planer for utbygging til ca. 33.000 senger, og det kommet forslag til en mer omfattende utbygging, slik at antall senger kommer opp mot 45.000. Trysil kommune har vedtatt å utarbeide konsekvensutredning for utbyggingen i Trysilfjellet. Denne rapporten utgjør samfunnsdelen av konsekvensutredningen, og er i hovedsak konsentrert om to tema, sysselsetting og bosetting.

Bestill rapport

Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting. | (rapportnr. 200614)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 200,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X