Hovedrapport for

Tema for denne rapporten er å beskrive friluftslivet i et ca 1000 km2 stort område i midtre deler av Østerdalen, samt hvilke konsekvenser Regionfelt Østlandet vil kunne få for dette friluftslivet. Resultatene viser at undersøkelsesområdet har stor verdi som friluftslivsområde. Separat vurderes de tre delområdene Gråfjellet, Holmsjøen og Gravberget, til å ha mellom middels og… Les mer »

Konsekvensutredning Trysilfjellet Sysselsetting og bosetting.

I Trysilfjellet er det i dag ca. 20.000 senger, og i vintersesongen er hele Trysilsamfunnet preget av aktivitetene i Trysilfjellet. Det foreligger godkjente planer for utbygging til ca. 33.000 senger, og det kommet forslag til en mer omfattende utbygging, slik at antall senger kommer opp mot 45.000. Trysil kommune har vedtatt å utarbeide konsekvensutredning for… Les mer »