Innlandet 2030: Befolkningen – en byrde og berikelse

Denne rapporten diskuterer befolkningen som ressurs for økonomisk utvikling og som byrde for det offentlige omsorgstilbudet. Med fallende fruktbarhet har den naturlige tilvekten i landet blitt stadig lavere, men nedgangen kompenseres av økende innvandring. Lavere befolkningsvekst kan innebære at det blir vanskelig å rekruttere arbeidskraft i årene som kommer, samtidig som en stor del av… Les mer »