Notatet dokumenterer og oppsummerer erfaringer og resultater fra en egenevaluering av IKT i norskopplæring for voksne innvandrere, ved tre skoler i Oslo kommune; Oslo voksenopplæring Rosenhof, Skullerud og Smedstua. Evalueringen er lagt opp som en egenevaluering med forskerbistand, og har fokus på hvordan lærerne kan lære av egen erfaring gjennom å bevisstgjøre seg sin egen praksis og reflektere over de erfaringene de har i bruk av IKT i opplæringen. Temaer som lærerne har vært opptatt av er blant annet; Forholdet mellom fellesundervisning og individuelt arbeid med IKT, samspill og interaksjon i klassen når elevene er på datarommet og hvordan IKT har konsekvenser for lærernes tilbakemelding og retting. Prosjektet har vist at observasjon av egen og kollegaers pedagogiske praksis er et viktig grunnlag for å øke lærernes bevissthet og kunnskap rundt bruk av IKT. Utfordringer framover er å legge til rette for langsiktige og forutsigbare rammer som gjør det mulig for lærerne å få kontinuitet i arbeidet med å utvikle sin egen IKT-didaktiske kompetanse.

Bestill rapport

IKT i norskopplæring. Forskerbistand til et utviklings- og evalueringsprosjekt ved tre voksenopplæringssentre i Oslo kommune. | (rapportnr. 200606)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 70,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X