IKT i norskopplæring for innvandrere. Sluttrapport fra følgeforskning av INOVI-prosjektet

Denne rapporten presenterer resultater og erfaringer fra følgeforskningen i tilknytning til INOVI-prosjektet, ”IKT i norskopplæring for voksne innvandrere”. Målet for prosjektet har vært å få økt bruk av IKT for en bedre og mer individuelt tilpasset norskopplæringen. Prosjektet har pågått fra høsten 2003 til sommeren 2005 og vært ledet av Vox, på oppdrag og med… Les mer »

IKT i norskopplæring. Forskerbistand til et utviklings- og evalueringsprosjekt ved tre voksenopplæringssentre i Oslo kommune.

Notatet dokumenterer og oppsummerer erfaringer og resultater fra en egenevaluering av IKT i norskopplæring for voksne innvandrere, ved tre skoler i Oslo kommune; Oslo voksenopplæring Rosenhof, Skullerud og Smedstua. Evalueringen er lagt opp som en egenevaluering med forskerbistand, og har fokus på hvordan lærerne kan lære av egen erfaring gjennom å bevisstgjøre seg sin egen… Les mer »