I forbindelse med prosjektet ”Hest i turistnæring: Marked og innovasjon” er det gjennomført en elektronisk spørreskjemaundersøkelse til hestebedrifter med produkter rettet spesielt mot turistmarkedet. Det ble sendt ut skjema til 76 bedrifter, som også utgjorde hele populasjonen, og det kom tilbake 45%. Vi har grunn til å anta at det er de største og mest profesjonelle aktørene som har svart. Det er særlig turridningsproduktet som har appell til turistmarkedet, og av turridningsbedriftene har opp mot 20% utenlandske kunder. Likevel brukes forholdsvis enkle markedsførings- og distribusjonskanaler, og trolig store individuelle variasjoner. Det er noe samarbeid med andre bedrifter innenfor hestenæring og reiselivsnæring, men det er stort potensial for mer formalisert og spesialisert samarbeid. Med andre hestebedrifter bør videre samarbeid trolig konsentreres om kvalitetssikrings- og sertifiseringsarbeid med sikte på profesjonsbygging på tilbudssida, noe som også vil bidra til å styrke samarbeidet med reiselivsbedrifter. Ellers er det markedsførings- og salgsarbeid man samarbeider med reiselivsnæringen om, men heller ikke der er potensialet fullt ut utnyttet.

Bestill rapport

Hest i turistnæring. Markedsundersøkelse | (rapportnr. 200610)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X