På oppdrag fra Regionrådet for Hadeland er det gjennomført en resultatevaluering av prosjektet Bioreg Hadeland med vekt på perio-den 2006-2010.

Bestill rapport

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland – prosjektperioden 2006-2010 | (rapportnr. 201121)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 181,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X