På oppdrag fra Regionrådet for Hadeland er det gjennomført en resultatevaluering av prosjektet Bioreg Hadeland med vekt på perio-den 2006-2010.

Bestill rapport

Evaluering av prosjekt Bioreg Hadeland – prosjektperioden 2006-2010 | (rapportnr. 201121)

Ditt navn (obligatorisk)

Din adresse (obligatorisk)

Postnummer og sted (obligatorisk)

Send faktura til postadresse

Faktureringsadresse

Postnummer og sted

E-post (obligatorisk)

Antall

Pris: 181,-

Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.X