Med utgangspunkt i Innlandet har det de siste årene utviklet seg et bredt samarbeidsnettverk innen informasjonssikkerhet, kalt Bluelight. Siden slutten av 2002 har Bluelight vært en del av Arena-programmet. Hovedresultatene fra vår evaluering er at deltakerne vurderer at BIuelight har nådd de fleste av sine hovedmål så langt, spesielt knyttet til kompetanseutvikling og nettverksbygging. Miljøet rundt Høgskolen i Gjøvik har i løpet av tre-fire år vokst fra ingenting til over 40 personer, med flere professorer, Master- og Bachelor- studier, Norsk senter for Informasjonssikring (NorSIS), inkubator mv. Der det ikke har vært måloppnåelse er spesielt knyttet til innovasjon og kommersialisering. Disse aspekter vil være i fokus i videreføring av Bluelight, som vil bli et medlemsbasert innovasjonsnettverk.

Bestill rapport

Evaluering av Bluelight – Nettverk for informasjonssikkerhet | (rapportnr. 200620)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X