Evaluering av Bluelight – Nettverk for informasjonssikkerhet

Med utgangspunkt i Innlandet har det de siste årene utviklet seg et bredt samarbeidsnettverk innen informasjonssikkerhet, kalt Bluelight. Siden slutten av 2002 har Bluelight vært en del av Arena-programmet. Hovedresultatene fra vår evaluering er at deltakerne vurderer at BIuelight har nådd de fleste av sine hovedmål så langt, spesielt knyttet til kompetanseutvikling og nettverksbygging. Miljøet… Les mer »

Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet – historien og kritiske suksessfaktorer

Innlandet har i lengre tid hatt en god del aktører med spisskompetanse innen informasjonssikkerhet. Fra 2001 er det skjedd en rekke aktiviteter for å få til økt formelt samarbeid mellom de 40 aktørene i Innlandet. Det største resultatet så langt av dette er opprettelsen av Masterstudium i informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik høsten 2002. Nettverket… Les mer »