Innlandet har i lengre tid hatt en god del aktører med spisskompetanse innen informasjonssikkerhet. Fra 2001 er det skjedd en rekke aktiviteter for å få til økt formelt samarbeid mellom de 40 aktørene i Innlandet. Det største resultatet så langt av dette er opprettelsen av Masterstudium i informasjonssikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik høsten 2002. Nettverket har nå betegnelsen Bluelight, og ble fra høsten 2002 en del av Innovasjon Norge sitt Arena Program. Her beskrives status og mål for samarbeidet i Bluelight. Vi gir en oversikt over sentrale aktører, og historien bak nettverket presenteres. Til slutt gjør vi en analyse av nettverket, der spesielt kritiske suksessfaktorer trekkes fram.

Bestill rapport

Bluelight: nettverk for informasjonssikkerhet – historien og kritiske suksessfaktorer | (rapportnr. 200404)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 60,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X