Prosjektet har hatt som mål å velge, anskaffe og implmentere DAKDAP-løsninger i fire mekaniske bedrifter i Mjøsområdet: Burøy Mekaniske Verksted AS, Moelven Mekaniske Industri AS, Thune-Maksiner AS og Øveraasen Motorfabrik & Mekaniske Verksted AS. Prosjektet ble organisert som et samarbeid mellom bedriftene, ISI AS, Norconsult AS og Østlandsforskning. Av de fire bedriftene som ønsker å være med i hovedprosjektet, har to fullført prosjektet: Burøy Mekaniske Verksted AS har implementert en DAK/DAP løsning som består av Technovision fra Norsk Data AS og tre NC-maskinger fra Mazak. Koblingene er foretatt med IBM PC og mellomledd. Øveraasen Motorfabrikk og Mekaniske Verksted AS har implementert en DAK-løsning basert på Medusa fra Prime Norge AS. Løsningen skal være databaseorigentert og skal kunne kommunisere med bedriftenes MPS-system.-

Bestill rapport

DAK/DAP for mekaniske bedrifter i Mjøsområdet. | (rapportnr. 198913)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X