DAK/DAP for mekaniske bedrifter i Mjøsområdet.

Prosjektet har hatt som mål å velge, anskaffe og implmentere DAKDAP-løsninger i fire mekaniske bedrifter i Mjøsområdet: Burøy Mekaniske Verksted AS, Moelven Mekaniske Industri AS, Thune-Maksiner AS og Øveraasen Motorfabrik & Mekaniske Verksted AS. Prosjektet ble organisert som et samarbeid mellom bedriftene, ISI AS, Norconsult AS og Østlandsforskning. Av de fire bedriftene som ønsker å… Les mer »