DAK/DAP for mekaniske bedrifter i Mjøsområdet.

Prosjektet har hatt som mål å velge, anskaffe og implmentere DAKDAP-løsninger i fire mekaniske bedrifter i Mjøsområdet: Burøy Mekaniske Verksted AS, Moelven Mekaniske Industri AS, Thune-Maksiner AS og Øveraasen Motorfabrik & Mekaniske Verksted AS. Prosjektet ble organisert som et samarbeid mellom bedriftene, ISI AS, Norconsult AS og Østlandsforskning. Av de fire bedriftene som ønsker å… Les mer »

Kompetanse for innovasjon? Evaluering av prosjektet ”Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter”

Prosjektet SMB Innovasjon startet i siste halvdel av 2001 som et treårig prosjekt knyttet til Regionrådet for Fjellregionen. Prosjektets formål er å styrke innovasjonsevnen i små og mellomstore bedrifter i Fjellregionen samt kommunene Stor-Elvdal og Engerdal. Prosjektet består av tre delprosjekter. Evalueringen konkluderer med at alle delprosjektene fungerer hensiktsmessig for de bedriftene de betjener. Tre/Mek-prosjektets… Les mer »