DAK/DAP – kompetanseoppbygging i Østlandsforskning

Prosjektet er et ledd i programstyrets ønske om å bygge opp regional kompetanse innen spredning av DAK/DAP teknologi. Østlandsforskning har gjennom dette prosjektet bygd opp denne type kompetanse. Kunnskapsoppbyggingen skjedde gjennom deltagelse i NTNF-prosjekt DD 21228 «Mjøsprosjektet» og gjennom kunnskapsoverføring fra ISI AS, KMG Data-Plan AS og fra Norcunsult AS. Prosjektet gikk inn som en… Les mer »

DAK/DAP – forsprosjekt innen områdene trevarer, betongforskalingselementer og fasadeelementer.

Forprosjektet har hatt som mål å vurdere behov for DAK/DAP innenfor tre grupper av bedrifter: Betong,/forskaling, fasadelementer, trebygg. For alle tre gruppene gjelder at de anvefales en nærmere vurdering med formål implementering av systemer tilpasset bedriftenes behov. Betong/forskaling (Con-Form): prosjektet konkluderer med at edriften har et stort potensiale for øket konkurranseevne. For optimal utnytelse av… Les mer »

DAK/DAP for mekaniske bedrifter i Mjøsområdet.

Prosjektet har hatt som mål å velge, anskaffe og implmentere DAKDAP-løsninger i fire mekaniske bedrifter i Mjøsområdet: Burøy Mekaniske Verksted AS, Moelven Mekaniske Industri AS, Thune-Maksiner AS og Øveraasen Motorfabrik & Mekaniske Verksted AS. Prosjektet ble organisert som et samarbeid mellom bedriftene, ISI AS, Norconsult AS og Østlandsforskning. Av de fire bedriftene som ønsker å… Les mer »

MINITEL på Lillehammer fase III: Sluttrapport for bedrifter og offentlige virksomheter

Dette er den siste av tre rapporter fra evalueringen av Teledirektoratets Minitelprosjekt på Lillehammer. Evalueringen har pågått fra prosjektets begynnelse og fulgt utviklingen for brukeren, bedrifter og offentlige virksomheter. De offentlige brukere i Lillehammer har ved prosjekt-slutt et tilfredsstillende høyt Teledatabruk, men de private bedrifter har i mindre grad tatt mediet i bruk.

Effektiv energiteknologi: Evaluering av PEI-programmet

PEI-programmet ble startet i 1990 og evalueres i denne rapporten etter 3 års funksjonstid. Som midtevaluering tar rapporten særlig opp programmets målsettinger, ressursbruk og organisering. Evalueringen viser at denne type programmer er sentrale innen offentlig intervensjon for utvikling av teknologi. Men det påpekes at organiseringen av programmet fører til støtte av prosjekter som ligger på… Les mer »