Forprosjektet har hatt som mål å vurdere behov for DAK/DAP innenfor tre grupper av bedrifter: Betong,/forskaling, fasadelementer, trebygg. For alle tre gruppene gjelder at de anvefales en nærmere vurdering med formål implementering av systemer tilpasset bedriftenes behov. Betong/forskaling (Con-Form): prosjektet konkluderer med at edriften har et stort potensiale for øket konkurranseevne. For optimal utnytelse av potensialet for konkurransefortrinn, kreves det et strategirettet prosjekt. Forprosjektet har konkret resultert i en logisk database for teknisk informasjon. Denne er etter prosjektgjennomføringen implementert – som et første rasjonaliseringstiltak med bruk av EDB. Fasadeelementer (Nor-Met) og Trebygg (Byggplan, Hytteplan): Det ble gjennomført opplæring, aktivitetsanalyse og en forenklet økonomisk analyse. Mulig økonomisk gevinst er betydelig. Begge grupper kan vente seg betydelige konkurransefordeler gjennom en DAK-innføring.

Bestill rapport

DAK/DAP – forsprosjekt innen områdene trevarer, betongforskalingselementer og fasadeelementer. | (rapportnr. 198915)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 250,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.  X