PEI-programmet ble startet i 1990 og evalueres i denne rapporten etter 3 års funksjonstid. Som midtevaluering tar rapporten særlig opp programmets målsettinger, ressursbruk og organisering. Evalueringen viser at denne type programmer er sentrale innen offentlig intervensjon for utvikling av teknologi. Men det påpekes at organiseringen av programmet fører til støtte av prosjekter som ligger på grensen av hva programmet burde støtte. Det foreslås å forankre programmet bedre mot verdiskaping og mindre mot ENØK. Videre foreslås konkrete forandringer bl.a. å slå programmet sammen med andre beslektede program slik at en unngår en mengde små autonome programmer. Det foreslås også å legge programmets forvaltningsoppgaver til en forvaltningsinstitusjon og således skape klarere grenser mellom faglig og forvalgningsmessige oppgaver.

Bestill rapport

Effektiv energiteknologi: Evaluering av PEI-programmet | (rapportnr. 199303)

  Ditt navn (obligatorisk)

  Din adresse (obligatorisk)

  Postnummer og sted (obligatorisk)

  Send faktura til postadresse

  Faktureringsadresse

  Postnummer og sted

  E-post (obligatorisk)

  Antall

  Pris: 80,-

  Porto kommer i tillegg i henhold til Postens gjeldende satser.

  X