Effektiv energiteknologi: Evaluering av PEI-programmet

PEI-programmet ble startet i 1990 og evalueres i denne rapporten etter 3 års funksjonstid. Som midtevaluering tar rapporten særlig opp programmets målsettinger, ressursbruk og organisering. Evalueringen viser at denne type programmer er sentrale innen offentlig intervensjon for utvikling av teknologi. Men det påpekes at organiseringen av programmet fører til støtte av prosjekter som ligger på… Les mer »